Werken via FERVENT

FERVENT verhalen

Regelmatig bezoeken we ‘onze’ FERVENT medewerkers. Lees hieronder het verhaal van Bonne waarin hij verteld over zijn bijzondere archeologische vondsten.

Bonne werkt sinds juni 2021 via FERVENT. Eerst liep hij stage bij MUG en mocht, nadat de stage afgelopen was, tijdens en na de zomervakantie blijven werken. En dan wel in een bijzonder mooie rol, als oproepkracht medewerker archeologie. Naast zijn HBO opleiding Archeologie aan het Saxion College te Deventer werkt hij doordeweeks een dag en op andere vrije momenten aan mooie projecten via FERVENT.

In de opleiding Archeologie krijgt Bonne veel literatuur en theorie onder ogen. Hij leert deze theorie toe te passen in de praktijk. Ook leert hij veel over verschillende objecten die een vaste datering hebben, zodat hij dit in het werkveld kan herkennen. Deze vondsten geven informatie over de omgeving en de historie hiervan. Men reconstrueert op deze manier de omgeving zoals deze vroeger was. Momenteel is Bonne bezig met het reinigen van materiaal dat tijdens de opgravingen is gevonden.

Voor de continuïteit buiten op de werkplaats is het van belang dat je meerdere dagen per week werkzaam bent op de locatie van de opgraving, maar helaas is dit voor Bonne momenteel niet haalbaar vanwege zijn studie. Daarom is hij momenteel voornamelijk binnen aan het werk. Buiten wordt er ook gewerkt met GPS landmeetkunde om putranden en ook grondsporen mee in te meten. Hierbij valt te denken aan een houten paal die, nadat deze is verdwenen, een spoor achterlaat in de grond. Meerdere van deze sporen kunnen samen patronen vormen, waaruit bijvoorbeeld huisplattegronden of andere structuren herkend kunnen worden.

Naast de eerdergenoemde theorie is het in dit werk van belang om digitale meettechnieken (GPS en RTS) te beheersen. Daarnaast is het belangrijk om kennis van GIS te hebben. De opleiding geeft een mooi fundament waar je verder op kunt bouwen. Echte vakkennis wordt namelijk het meest opgedaan in de praktijk.

Het veldwerk vindt Bonne het leukst. Hij heeft in de Lindevallei, een natuurgebied van It Fryske Gea, een bijzondere vondst gedaan. Bij dit project worden meanders uitgegraven. Op sommige stukken hebben vroeger boten gevaren. Tijdens het varen zijn er natuurlijk ook wel eens voorwerpen overboord gegaan. Deze werden teruggevonden. Dit varieerde tussen bijvoorbeeld veel aardewerk, schoenen en mooie tabakspijpen van de schippers. Veel van het materiaal dateerde tussen 1600 en 1900. Bij de opgraving is ook nog veel ouder materiaal gevonden. Materiaal dat voor de eerdergenoemde scheepsvaart periode dateert. Bonne vond hierbij een bot van een edelhert die mogelijk dateert uit de vroege-ijzertijd (tussen 800 en 500 jaar vóór Christus). Daar is hij toch best trots op.

Het is aan Bonne te zien dat hij over alle onderdelen van zijn werk enthousiast is. Wij zijn blij te horen dat Bonne het zo naar zijn zin heeft op zijn werkplek en daar zijn wij stiekem ook best trots op!

Meer informatie over de vacatures van FERVENT vind je hier!

×

Selecteer hier de afdeling met wie u contact wilt hebben.

×