AVG

PRIVACYVERKLARING FERVENT WERK B.V.

In het privacybeleid staat beschreven hoe we met jouw persoonlijke gegevens omgaan.


WIE IS FERVENT WERK B.V.

Fervent Werk is een breed inzetbaar uitzendbureau met als specialisme de Bouw & Infra Sector en is gevestigd in Leek. We bieden allround en specialistische personeelsdiensten. We houden ons grotendeels bezig met voorschakeltrajecten, bemiddelen van uitzendkrachten, het bemiddelen in vaste banen en detacheren. Wij verlenen onze diensten aan een breed aantal relaties in Groningen, Drenthe en Fryslân.

Verwerkingsverantwoordelijke
Fervent Werk B.V. is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Fervent beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Fervent is er voor verantwoordelijk dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.


WAT VERZAMELEN WE EN WAAROM?

Persoonsgegevens
De potentiële kandidaten mailen hun CV en als wij deze kandidaat uitnodigen voor gesprek bewaren wij hun CV. Na het intakegesprek beslissen kandidaat en de intaker of hij/zij opgenomen wil worden in ons systeem. Indien wij de kandidaat opnemen in ons systeem, slaan we hun gegevens op in het systeem.

Bedrijfsgegevens
Gegevens van potentiële bedrijven en onze relaties en de contactpersonen die relevant zijn voor onze dienstverlening. Wij sturen onze contactpersonen periodiek een nieuwsbrief; als zij daar geen prijs meer opstellen kunnen zij afmelden middels een replay van de nieuwsbrief met de mededeling “uit mailbestand halen”.

Verwerkingsdoeleinden
De reden van het opnemen van de gegevens van de CV in ons systeem is om een zo goed mogelijk beeld te hebben van de kandidaten voor potentiele vacatures of opdrachten. Wij verzamelen NAW-gegevens, opleidingen, werkverleden en mogelijke hobby’s. Wij vragen ook of we een foto van de kandidaat mogen maken. Indien de kandidaat hiermee akkoord gaat slaan wij die ook op in ons systeem.

Indien een kandidaat voor ons aan het werk gaat, zijn wij wettelijk verplicht hun BSN te noteren en een kopie van hun identiteitspapier op te slaan.


MET WELKE EXTERNE PARTIJEN DELEN WIJ JOUW GEGEVENS ?

Wij delen alleen jouw gegevens met derden na uitdrukkelijk toestemming van jou. Indien wij een passende vacature of opdracht voor jou hebben, nemen wij contact met jou op. Dit kan telefonisch of per mail, waarin we aangeven dat we een mogelijke vacature of opdracht voor jou hebben. Indien jij hier positief over bent, maken wij vaak een afspraak om de vacature of opdracht door te spreken. Indien je positief beslist om voorgesteld te worden bij de opdrachtgever, gaan wij jouw CV naar de opdrachtgever sturen. Dit doen we alleen als jij aangegeven hebt om voorgesteld te worden bij de opdrachtgever.

Wij plaatsen alleen functionele cookies die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de website. Wij verkopen geen gegevens aan derden.


WAAR WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS DOOR FERVENT OPGESLAGEN?

Voor het verwerken van persoonsgegevens werkt Fervent met een automatiseringssysteem waarbij de persoonsgegevens worden opgeslagen

Fervent is verplicht om door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen persoonsgegevens op een dusdanige manier te verwerken dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd is tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (integriteit en vertrouwelijkheid). Op al onze terminals zit beveiliging. Iedere medewerker heeft een eigen wachtwoord om in het systeem te komen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan jij aangeeft. Indien je aangeeft dat je niet langer bij ons ingeschreven wilt staan, verwijderen wij jouw gegevens uit ons systeem.
Wij bewaren jouw gegevens zolang je niet hebt aangeven dat je verwijderd wilt worden. De reden hiervoor is dat wij nooit weten wanneer er voor jou een passende vacature is. Soms kan dat pas na een aantal jaren zijn.


WILT JE IETS AANPASSEN OF HEB JE EEN VRAAG?

Fervent streeft ernaar om de gegevens correct in haar systemen te verwerken. Mocht je desondanks merken dat jouw gegevens niet juist zijn verwerkt dan horen wij dit graag. Je hebt bijvoorbeeld recht op inzage in of correctie van jouw gegevens.

Jouw privacy-rechten
Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens en het recht om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen. Als je wilt weten welke persoonsgegevens Fervent van jou verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Fervent behandelt jouw verzoek binnen een week na ontvangst.

Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om jouw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Je kunt jouw schriftelijke verzoek sturen aan:
Fervent Werk B.V.
Hoge Traan 22 F
9351 VV LEEK


MELDPLICHT DATALEKKEN EN ANDERE EISEN VANUIT DE AVG

De AVG vereist dat eventuele datalekken gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke van de data. Fervent zal als verwerkingsverantwoordelijke melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en het naleven van de AVG is onderdeel van ons dagelijks beleid.


Opgesteld d.d. 15 mei 2018 te Leek

×

Selecteer hier de afdeling met wie u contact wilt hebben.

×