Wat is GIS?

Er is veel geografische data beschikbaar. Een GIS, een Geografisch Informatie Systeem, combineert al die verschillende data uit verschillende informatiebronnen. Met een GIS systeem kun je dus ruimtelijke gegevens of informatie over geografische objecten, zoals gebouwen, vastleggen.

In een goed ingericht GIS kun je gebruik maken om trends te ontdekken, een juiste locatie te vinden en analyses te maken. De plaats waar iets ‘is’ of ‘gebeurt’ is dus heel belangrijk. Overzicht geeft inzicht!

Wat is GIS data?

Het combineren van meerdere informatiebronnen (GIS data) en daarna ook nog visualiseren is de kracht van een goed ingerichte GIS. De voorwaarde is wel dat de informatiebron locatiegebonden moet zijn. Met andere woorden dat de informatie een geografisch component moet hebben.

Als men data gebruikt zijn er minimaal drie aandachtspunten om te beoordelen:
1. Is de data actueel;
2. Is de data betrouwbaar;
3. Is de data compleet

Wat is een GIS kaart?

GIS combineert data, het resultaat van de combinatie gaat nog meer spreken als het wordt gevisualiseerd. Het visualiseren is het maken van een GIS kaart. In een GIS kun je de verschillende kaartlagen oftewel GIS kaarten, aan- en uitzetten. Aan elke GIS kaart is data gekoppeld die zichtbaar wordt gemaakt als een kaart van een gebied of locatie. De bronnen kunnen verschillend zijn. Door het combineren van de GIS kaarten wordt er een algeheel beeld weergegeven van de omgeving. Het inwinnen van de geografische informatie kan via veldwerk, door satellieten en/of bijvoorbeeld luchtfoto’s met behulp van drones.

Waar wordt GIS toegepast?

Duizenden organisaties over de hele wereld maken gebruik van GIS. GIS wordt in vele sectoren ingezet zoals bij de overheid, onderwijs, energiebedrijven, ingenieursbureaus, vastgoed, industrie, gezondheidszorg, openbare orde en veiligheid. Esri is een bekende, vooruitstrevende software ontwikkelaar op het gebied van ArcGIS die door veel verschillende organisaties wordt gebruikt. Het bedrijf biedt verschillende mogelijkheden voor analyses.

Wat kan je doen met een GIS?

Met GIS kan je dus de locatie gebonden informatie opslaan, analyseren, beheren en visualiseren.
Hiermee kunnen de beslissingen die worden genomen over de leefomgeving, beter worden onderbouwd. Je kan met GIS specifieke gegevens opvragen over een locatie of gebied die je met elkaar kunt combineren. Je kan bijvoorbeeld per postcode gegevens verzamelen over de ouderdom en huurprijs van woningen en deze in kaart brengen. Of gegevens verzamelen over de onderhoudswerkzaamheden welke zijn uitgevoerd aan watergangen. Zo geeft een GIS antwoorden op wat, wanneer en hoe.

 

 

Waarom is GIS van belang?

Vanaf oktober 2022 of januari 2023 treed de omgevingswet in werking. Met deze omgevingswet, ook wel Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), worden alle wetten en regelgeving rondom fysieke ruimte samengevoegd in één wet. Door deze wet worden al deze gegevens gemakkelijk inzichtelijk en beschikbaar voor verschillende partijen. Om zo goed mogelijk gebruik te maken van de ruimte in Nederland en om onderbouwde keuzes te kunnen maken is inzicht in al deze data van groot belang. De invoering van de omgevingswet brengt met zich mee dat er een grote toename is de vraag op het gebied van inwinning en verwerking van geografische data.

Meer over de omgevingswet kun je lezen op de website van de rijksoverheid.

Welke functies bij GIS

Het werken binnen een GIS omgeving kan vrij breed zijn, er zijn dan ook meerdere functies beschikbaar. In grote lijnen zijn de volgende functies de meest voorkomende functies wanneer je met GIS werkt.
GIS adviseur:
Een GIS adviseur houdt zich bezig met het analyseren van een vraagstuk en het inrichten van een GIS.
GIS specialist:
Een GIS specialist houdt zich bezig met het analyseren van de GIS data.
GIS operator:
Een GIS operator houdt zich bezig met data invoeren in het GIS en maakt combinaties.

Heeft dit artikel je interesse gewekt en ben je benieuwd geworden of een traineeship iets voor jou is? Je leest er hier meer over.

×

Selecteer hier de afdeling met wie u contact wilt hebben.

×