Uren online

De gewerkte uren worden in onze digitale registratiesysteem UrenOnline gemakkelijk verwerkt.

Verwerking uren en salarisbetaling

Voor een tijdige verwerking van de urenstaten dienen deze uiterlijk vóór woensdag na een gewerkte week geaccordeerd bij ons binnen te zijn. De verwerking hiervan vindt op woensdag en donderdag plaats. Het salaris staat uiterlijk vrijdag op de rekening.

Digitale salarisstroken en jaaropgave

Na verwerking van de aangeleverde urenstaten ontvangt de werknemer een bericht dat zijn/haar digitale salarisstrook klaar staat in UrenOnline. Ook de jaaropgave wordt op die manier in het systeem gezet.

> Ga direct naar UrenOnline

×

Selecteer hier de afdeling met wie u contact wilt hebben.

×