Traineeship Medewerker Geo, Data & Design

In de afgelopen jaren is sprake van een sterke toename van GIS-technologie, waardoor veel ruimtelijke data en GIS-diensten beschikbaar zijn gekomen voor professionele gebruikers en consumenten. Geo-informatie is een nog relatief jong kennisveld. Een kennisveld waar allerlei data (gegevens uit een gebied) gekoppeld wordt aan een locatie of activiteit. Denk hierbij aan het in beeld brengen en visualiseren van diverse objecten, zoals gebouwen, wegen, waterpartijen, energievelden, natuurzones, flora en fauna, maar ook zaken als bevolkingsontwikkelingen.

Functiegebieden
Tijdens de traineeship Medewerker Geo, Data & Design maak je in aanvang kennis met onderstaande functiegebieden in de wereld van Geo.

 • Data inwinnen/verzamelen (Geodesie)
 • Data verwerken & beheren
 • Data visualiseren en inzichtelijk maken
 • Data vertalen in informatie

Naarmate de opleiding vordert ligt het accent van de traineeship meer op databeheer, datavisualisatie en (Geo-)informatie.

Werkveld
Belangrijke werkgevers waar grote behoefte is aan gekwalificeerde medewerkers zijn provincies, gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen, veiligheidsregio’s, het Kadaster, nutsbedrijven, bedrijven in de sector bouw en infra en Geo-adviesbureaus.

Functies
Overheden en bedrijven werven medewerkers voor functies als:

 • Geo Inwin Operator (landmeter)
 • GIS Operator
 • 3D tekenaar
 • Cartograaf
 • Geo-informatie medewerker
 • Topograaf

FERVENT heeft ten behoeve van deze overheidsdiensten en bedrijven een traineeship ontwikkeld die als basis dient om een start te maken als Geo-medewerker binnen dit werkveld. Voorts sluit deze opleiding naadloos aan op de mbo niveau 4 opleiding Vakexpert Geo, Data & Design, waardoor er 1 studiejaar tijdwinst behaald kan worden.

Opbouw traineeship

 • 15 dagen klassikale lessen op mbo niveau
 • traineeship duurt een jaar waarin je ruimschoots praktijkervaring op doet bij een Geo-leerbedrijf
 • 8 uur per week zelfstudie

Inhoud traineeship
De inhoud van deze traineeship bestaat uit 15 modules, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • Kennismaking met de verschillende werkzaamheden en functies in het werkveld
 • Introductie in het onderdeel data inwinnen/verzamelen (Geodesie)
 • Introductie in GIS (Geografische informatiesystemen)
 • Basisregistratiesystemen, de geschiedenis en de betekenis hiervan; Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Adressen & Gebouwen (BAG), Basisregistratie Ondergrond (BRO), Basisregistratie Beheer Openbare Ruimte (BOR)
 • Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
 • Werken met de verschillende softwareprogramma’s, waaronder QGIS, ArcGIS en FME

Thema’s

 • Energie en klimaat
 • Inrichting en beheer leefomgeving
 • Bouw en infra
 • Water
 • Gezondheid en vitaliteit
 • Landschap en bodem
 • Stad en veiligheid

Al deze thema’s worden toegepast in de context van verschillende werkvelden.

Vervolg
Wanneer je deze traineeship met succes hebt voltooid, kan je doorstromen naar de verkorte mbo niveau 4 deeltijdopleiding Vakexpert Geo, Data & Design. Deze opleiding duurt dan nog 2 jaar, waarbij je gemiddeld 1 dag per week de opleiding volgt en vier dagen per week werkt. FERVENT heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met diverse opleidingscentra waaronder Zone.college te Zwolle.

 

Wil jij weten of het Traineeship Medewerker Geo, Data & Design iets voor jou is?

Informeer naar de mogelijkheden

 

 

 

×

Selecteer hier de afdeling met wie u contact wilt hebben.

×