Leren? Hoe pak ik dat aan?

Leren is breed begrip en er is dan ook geen algemene definitie voor. Als je de literatuur over leren bestudeert, dan heeft leren in ieder geval te maken met kennis vergaren en praktijk ervaren. Dit doen we vrijwel elke dag! Er is echter wel een vereiste aan leren. De kennis die je vergaart en de praktijk die je ervaart, moet je kunnen herhalen.

Het nieuws van gisteren weten we meestal nog wel en datzelfde geldt als je de vorige dag iets nieuws meegemaakt hebt in de praktijk. De stelling ‘Ik ben te oud om te leren’ gaat dan ook voor velen niet op. Iedereen kan leren tot het tegendeel bewezen is. Het leren in het dagelijks leven kan men zien als incidenteel leren. Je hebt voor dit leren namelijk niet van tevoren gepland. Als we echter over een plan spreken, dan zit daar het werkwoord plannen in. Plannen betekent: vooruit kijken, acties, mensen en middelen inzetten en organiseren.


POP en BOP

Voor een werknemer noemen we zo’n plan een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). Hierin plan je
als werknemer je eigen leren en vraag je de werkgever daarin te ondersteunen. Voor de werkgever is dit  het Bedrijf Opleidingsplan (BOP). Dit is de vertaling van de zogenaamde organisatiedoelstellingen, naar functie- en ontwikkelingsgerichte leeractiviteiten.

Om als werkgever de BOP goed uit te voer is het van belang van je werknemers te weten wat ze in hun POP hebben staan of wat ze willen. Een simpele manier om hier achter te komen is door gesprekken te voeren met je werknemers. Zo’n gesprek kan je helpen de belangen van de organisatie af te stemmen op de wensen van de werknemer of andersom. Dit kan in een zogenaamd functioneringsgesprek, die men jaarlijks dient te houden.


Bijdrage Fervent

Om voortdurend over de kennis te beschikken die nodig is om de organisatiedoelstellingen te bereiken, is leren en ontwikkeling essentieel. Hier richt Fervent Ontwikkelen zich op. Sneller leren dan de concurrenten levert belangrijke voordelen. De kracht van kennismanagement is dat het niet alleen gericht is op het leerproces, maar vooral ook op het resultaat. De opgedane kennis daadwerkelijk inzetten om te verbeteren! Meer weten over Fervent Ontwikkelen? Klik hier.

×

Selecteer hier de afdeling met wie u contact wilt hebben.

×