CAO Bouw & Infra 2021-2022

 

Nieuwe cao Bouw & Infra 2021-2022: 4,5% loonsverhoging, diplomabonus en zwaarwerkregeling voor UTA-medewerkers.

Op 11 mei bereikten de vakbonden en de werkgevers een onderhandelingsresultaat in de cao Bouw & Infra. Er kon tot en met 27 mei gestemd worden. 87% van de stemmen waren voor en 13% van de stemmen waren tegen. Uiteindelijk is op 28 mei een definitief akkoord bereikt. De afspraken uit de CAO zijn van toepassing op 110.000 mensen die in de sector werken.

Looptijd

De nieuwe bouw cao heeft een looptijd van twee jaar, gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2021 en loopt tot 31 december 2022.

Zowel de werkgevers als de bonden vinden het belangrijk goede afspraken te maken voor de toekomst, ondanks de onzekere vooruitzichten door factoren als corona en stikstof. Door de looptijd van twee jaar worden de werkgevers en werknemers in staat gesteld de afspraken uit te werken en door te voeren. De gemaakte afspraken zijn van belang voor de instroom, het behoud van vakmensen en het ontwikkelen van werknemers in de sector.

Opleidingen en diplomabonus

Met de nieuwe cao wordt het volgen van opleidingen gestimuleerd. Na het afronden van een opleiding op niveau BBL 2, BBL 3 of BBL 4 krijgen werknemers namelijk een bruto diplomabonus van 2.500 euro. Daarnaast zijn de boeken en het examengeld voor de schooljaren ‘21/’22 en ‘22/’23 gratis. Dit wordt betaald vanuit het eigen vermogen uit het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Bouw & Infra. Door de duur van het aanbieden van het aantal bepaalde tijdscontracten in lijn te brengen met de wet wordt het voor werkgever aantrekkelijker om werknemers in dienst te nemen.

Zwaarwerkregeling en regeling uitzendkrachten

In de nieuwe cao Bouw & Infra zijn er afspraken gemaakt over de zwaarwerkregeling voor UTA-medewerkers. Dit geldt niet alleen voor mensen die een tijd op de bouwplaats hebben gewerkt maar wordt ook beschikbaar gesteld voor een deel van het kantoorpersoneel. Verder krijgen uitzendkrachten het recht op dezelfde reiskostenvergoeding als de collega’s die onder de cao Bouw & Infra vallen. Daarnaast kunnen werkgevers die oudere uitzendkrachten aannemen een bonus krijgen van 5.500 bruto.

Bouw cao loonsverhoging 2021 en eenmalige uitkering

De cao-lonen worden gedurende de looptijd van de cao in twee stappen met 4,5% verhoogd. Deze verhoging wordt als volgt ingezet:

  • 1 augustus 2021 1,5% erbij
  • December 2021 eenmalige uitkering van 1% van het jaarsalaris
  • 1 januari 2022 3% erbij

Download hier de CAO Bouw & Infra 2021/2022

×

Selecteer hier de afdeling met wie u contact wilt hebben.

×