BRAINR blijft in ontwikkeling

 

Digitaliseren is een must. In Noord-Nederland hebben Bouwend Nederlanden partners daarom de krachten gebundeld in BRAINR: een regionaalnetwerk dat ondernemers ondersteunt in hun transitie naar digitalerwerken. Het goede voorbeeld wordt gegeven door regionale opleider Fervent die twee nieuwe opleidingen digitale maatvoering aanbiedt.

Digitalisering kan bedrijven in de bouw- en infrasector helpen om de maatschappelijke uitdagingen rond duurzaamheid en circulariteit effectiever het hoofd te bieden. Denk aan de industrialisatie, BIM, 3D-scans en -ontwerpen, nieuwe sensortechnologie en big data. Gelukkig hoeft het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden te worden: er is al ontzettend veel kennis aanwezig in de regio. Met dat idee in het achterhoofd hebben Bouwend Nederland en kennis- en innovatieplatform BuildinG het initiatief genomen voor BRAINR.

Kennis en kunde combineren

“Het doel is om de kennis en kunde van bedrijven, kennisinstellingen,beleidsmakers en opdrachtgevers in de regio samen te brengen tot een zelforganiserend netwerk,” vertelt Willemijn Visscher, verenigingsmanager van Bouwend Nederland regio Noord. “Hierbinnen delen de verschillende partijen kennis en ervaringen over nieuwe digitale toepassingen.”

Kennispartners

BRAINR heeft bovendien tot doel om scholingsaanbod en -behoefte op hetvlak van digitalisering beter af te stemmen, vertelt Visscher. “Inmiddels zijn kennispartners Hanzehogeschool Groningen en de TU-Delft ook aangesloten bij het netwerk. En kennispartners zoals TNO, BTIC en het Alfa-college hebben middels een steunbrief laten weten dat zij het initiatief een warm hart toedragen en betrokken willen zijn.”

Nieuw digitaal scholingsaanbod

Een concreet voorbeeld is Fervent, die twee nieuwe opleidingen aanbiedt met nieuwe, digitale technieken voor maatvoering, voor zowel B&U als infra. Beide bestaan uit een introductieles, basis- en vervolgopleiding. Deelnemers maken kennis met landmeting, maatvoering en inwinning voor infra en B&U, technologie als de total station, 3D-laserscanning en dronemetingen, werken met databases als BGT, BAG en BRK en gegevensverwerking met nieuwe technologieën CAD en GIS.

Bottom-up

Fervent-directeur Sjoerd van der Wiel is actief bij verschillende innovatie- en kennisplatformen in de geo- en bouwbranche. Als het aankomt op het versnellen van de digitale vaardigheden van vakmensen, gelooft hij in een bottom-up benadering. “Dat de techniek verandert, is een feit. BBL-leerlingen en instromers die al tijdens hun opleiding met digitale technologie in aanraking zijn gekomen, stellen vragen. Dat triggert de leerbedrijven om ook met digitalisering aan de slag te gaan.” Maar de opleidingen zijn ook bedoeld voor zittend personeel, benadrukt hij. “Omdat we een ‘cafetariamodel’ hanteren, is het mogelijk om naar behoefte specifieke modules te volgen.”

Bottom-up

De opleidingen kwamen voort een groeiende behoefte van het Praktijkcentrum Bouw aan scholing over digitale maatvoering. Financiële ondersteuning kwam beschikbaar vanuit lokale opleidingsfondsen uit de sector.

De geobranche en bouw en infra kunnen veel van elkaar leren, meent Van der Wiel. “Digitalisering leidt tot nieuwe beroepen, er komen standaardisering en robotisering bij kijken. Dat verlangt andere expertises van vakmensen. Daar zijn wij al op ingespeeld, en het is goed om te zien dat BRAINR zo actief inzet op deze nieuwe kennis en mogelijkheden die dit biedt.”

 

Tekst : Robin van Essel  | Foto: Alwin Koops |
 juli 2021 | BNL Bouwend Nederland regio noord |
De hele juli editie lezen? Dat kan HIER.
×

Selecteer hier de afdeling met wie u contact wilt hebben.

×